Northern Theatre, “Mihai Raicu” Company – “THE RECIPE FOR PERFECTION IN MANY STEPS THAT TAKE NOWHERE” [stream]

Przepis na doskonałość w wielu krokach, które prowadzą donikąd” to esej o desperackiej próbie odnalezienia przez współczesnego człowieka szczęścia, ograniczonego wszelkimi rygorami społeczeństwa, w którym żyje. Dążenie do szczęścia poprzez bycie doskonałym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *